Kalinnikov - State Academic Orchestra, Yevgeny Svetlanov ‎– Symphony No 1 In G Minor